Deze familie intrigeert me nu al een hele tijd. Douwe en Dirckje behoorden tot een van de eerste families die zich in 1658 in New Amsterdam (later New York) vestigden. Oorspronkelijk kwamen ze uit de provincie Friesland, maar waar precies, dat weet eigenlijk niemand. Harlingen is een mogelijkheid, maar het kan ook zijn dat deze havenstad alleen maar de plaats was vanwaar ze naar Amsterdam vertrokken, om vandaar uit later naar Amerika te zeilen.

Verschillende bronnen geven verschillende geboortedata voor Douwe en Dirckje, namelijk 1620, 1624/25 of 1630. Zelfs Douwe's achternaam is niet met zekerheid bekend; meestal wordt zijn naam gespeld als TALMA, maar TAELMAN en TALMAN werden ook gebruikt.

Tot nu toe is het me nog niet gelukt hun geboorte, doop of huwelijk terug te vinden in de archieven van Friesland.

Douwe en Dirckje kwamen in New Amsterdam aan met tenminste één kind, genaamd Harmen. Harmen werd geboren in 1655 (in Friesland of in Amsterdam?). De familie zeilde op het schip "De Bruynvis" en arriveerden op 19 juni 1658 in Amerika.

Een goede link om meer te weten te komen over Douwe en Dirckje en hun afstammelingen is het volgende adres:

- Web Family Cards door Douglas Tallman

en ook

- de Tallman Newsgroup at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iedereen die mij meer kan vertellen over (eventuele) voorouders van Douwe en Dirckje kan contact met mij opnemen op het volgende e-mail adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.